Posicionament web SEO

Si el seu posicionament web (SEO) no és bo, està perdent clients.

En els nostres dies és imprescindible realitzar una exhaustiva labor de posicionament web, SEO per:

  • Augmentar les visites al seu lloc web i que aquestes siguin de potencials clients interessats en el seu producte o servei.
  • Obtenir una representació permanent en internet que treballi eficaçment per vostè les 24 hores del dia.
  • Donar a conèixer els productes i serveis que ofereix, captar nous clients i fidelizar als existents, fets que li retornaran amb escreix la inversió realitzada.
  • Millorar la visibilitat del seu lloc web, la presència de la seva empresa i la seva marca en internet.

El nostre servei de SEO i posicionament web s'orienta a afavorir totes aquestes qüestions mitjançant la millora substancial de la seva presència en els resultats de les cerques dels usuaris en els principals cercadors com Google, Bing i Yahoo!, posant al seu servei estratègies que rendibilitzin la seva inversió i afermin la reputació de la seva marca.

Alguns dels principals factors a tenir en compte per a la millora del posicionament SEO estan en el seu propi lloc web, el qual estudiarem i analitzarem a fons per determinar els punts a millorar perquè Google i els altres serveis puguin indexar-ho adequadament.

A causa que els principals motors de cerca utilitzen complexos algorismes i regles, la majoria desconeguts, per decidir el posicionament dels enllaços que mostren, aconseguir-ho pot ser un procés relativament lent i requerir de certes dosis de paciència ja que els resultats solen ser visibles a mitjà i llarg termini (entre tres mesos i un any) però els resultats obtinguts solen compensar amb escreix l'espera.

Què és el SEO?

SEO és un acrònim les sigles del qual en anglès signifiquen Search Engine Optimization, la qual cosa en traduït significa optimització per als motors de cerca i que també es coneix com a posicionament natural.

És a dir, optimitzar els llocs web perquè els cercadors puguin indexar-los i interpretar els seus continguts adequadament, de manera que apareguin en els resultats de cerca en la millor posició possible.

Els principals avantatges d'aquest sistema és que s'aconsegueix augmentar el nombre de visites al seu web, millorar la seva popularitat entre els seus clients i competidors i incrementar la seva xifra de negoci sense un desemborsament econòmic desproporcionat.